Entaniya Information

株式会社インタニヤからのお知らせ

「 Camera 」 一覧

naked_eye_produkt_key_neu

Indie Cam nakedEYE

2016/09/18   -Camera, Third Party

オーストリアのIndie Cam社が製造する360VRカメラにEntaniya Fisheyeが使用されています。 4K撮影が可能でグローバルシャッターが搭載されており、次世代の360VRカメラとして …

%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%882016-12-08-19-18-46%ef%bc%89

Real Time 360 Experience

2016/08/08   -Camera, Third Party

360度リアルタイムVRのソリューションとして監視カメラにEntaniya Fisheye 280を取り付けています。 Real Time 360 Experience Becomes Afforda …